Asociacijos steigimas

Asociacija - savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Minimalus steigėjų skaičius yra trys fiziniai ir/arba juridiniai asmenys. Asociacija, siekdama savo tikslų, gali vykdyti ūkinę-komercinę veiklą. Ji gali gauti ir teikti paramą, labdarą. Asociacija gali turėti paramos gavėjo statusą.

Norėtumėte sužinoti daugiau? Kviečiame pasikonsultuoti tel. 8 616 72 420, el.p.: info@steigimai.lt.

 

Asociacijos steigimo kainos:

Pavadinimo rezervacija
Dokumentų parengimas
VĮ Registrų centro įkainis
Mūsų buveinės adresas
Antspaudas
Notaro paslaugos

Planas 1 Savarankiškiems

119

+
+
+
+
 
 
 
 
 
 
 
 

Planas 2 Internetu

199

+
+
+
+
+
+
 
 
 
 
 
 

Planas 3 Internetu +

259

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
 
 

Planas 4 Notaro biure

399

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Turite klausimų? Rašykite ir mes per 1-3 darbo valandas Jums atsakysime:

     

    Jūsų laikas - pats brangiausias, todėl pas mus biure steigiantis elektroniniu būdu užtruksite tik 1,5 valandos. Asociacija įregistruojama VĮ Registrų centre per 2-4 darbo dienas. Steigiantis elektroniniu būdu Jums tereikės užsisakyti kvalifikuotą elektroninį parašą. Paaiškinsime, kaip tą padaryti.