Dėl įmonės pavadinimo

Įmonės pavadinimas yra raktas į sėkmingą verslą ir veiklą. Neabejotinai, įmonės pavadinimas turi būti lengvai ištariamas, unikalus, turi įsiminti klientams, interesantams. Tam pritars ir marketingo specialistai.
Kokie teisiniai reikalavimai keliami sudarant įmonės pavadinimą ir kaipgi jis sudaromas?
Pavadinimas neturi prieštarauti viešajai tvarkai ar gerai moralei ir klaidinti visuomenę dėl juridinio asmens steigėjo, dalyvio, buveinės, veiklos tikslo, teisinės formos, tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus, žinomesnių Lietuvos visuomenei užsienio įmonių, įstaigų ir organizacijų vardus, prekių ir paslaugų ženklus. Juridinio asmens pavadinimas neturi klaidinti dėl jo tapatumo ar panašumo į anksčiau už juridinį asmenį Lietuvos Respublikoje pateiktus registruoti, įregistruotus ar pripažintus žinomus prekių ir paslaugų ženklus. Kitaip tariant, negali būti įregistruotos dvi įmonės su tokiu pačiu pavadinimu, arba įmonė, kurios pavadinimas sutampa su prekinio (paslaugos) ženklo pavadinimu, nebent pats steigėjas yra prekinio ženklo savininkas arba steigėjas turi rašytinį ženklo savininko sutikimą.
Įmonės pavadinimas yra sudaromas iš žodžių ar žodžių junginių, vartojamų perkeltine reikšme arba turinčių tiesioginę reikšmę. Įmonės pavadinimas turi būti sudarytas laikantis lietuvių bendrinės kalbos normų ir negali būti sudarytas tik iš tiesioginę veiklos daiktų ar paslaugų rūšį nurodančio bendrinio žodžio (žodžių) arba tik iš vietovardžio, arba tik iš kitokio žodžio, neturinčio skiriamojo požymio. Įmonės pavadinimas gali būti sudarytas iš raidžių, kurios negali būti suprantamos kaip žodžiai, ir skaitmenų arba jų derinių tik tada, jeigu toks pavadinimas yra nusistovėjęs visuomenėje. Įmonės, susijusios su užsienio juridiniu asmeniu ar kita organizacija, pavadinimas gali būti sudaromas taip, kad jis būtų tapatus ar panašus į užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos pavadinimą, jei yra šių sutikimas naudoti pavadinimą.
Įmonės pavadinimas gali būti sudarytas lotynų kalba. Jei pavadinimas lotynų kalba sudarytas iš keletos žodžių, jie turi būti suderinti gramatiškai (sulinksniuoti pagal lotynų kalbos gramatikos taisykles).
Įmonės pavadinime turi būti įrašyti jos teisinę formą nusakantys žodžiai arba jų trumpinys, pavyzdžiui, UAB „Oranžinis mikrofonas“, Uždaroji akcinė bendrovė „Oranžinis mikrofonas“ arba „Oranžinis mikrofonas“, UAB; VšĮ Lėlių muziejus, Viešoji įstaiga Lėlių muziejus arba Lėlių muziejus, VšĮ.

Plačiau galima teirautis mūsų profesionalių konsultantų tel. 8 616 72 420, el.p.: info@steigimai.lt.