VšĮ steigimas

VšĮ (viešoji įstaiga) – pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas yra tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą. VšĮ turtas atskirtas nuo dalininkų turto. VšĮ negali skirstyti pelno savo dalininkams. VšĮ gali pelną skirti tik savo tikslų įgyvendinimui. VšĮ turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine - komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais. VšĮ steigėjais gali būti fiziniai asmenys ir įmonės. VšĮ gali gauti ir teikti paramą, labdarą. Ji gali turėti paramos gavėjo statusą.

Norėtumėte sužinoti daugiau? Kviečiame pasikonsultuoti tel. 8 616 72 420, el.p.: info@steigimai.lt.

VšĮ steigimo kainos:

Pavadinimo rezervacija
Dokumentų parengimas
VĮ Registrų centro įkainis
Mūsų buveinės adresas
Antspaudas
Notaro paslaugos

Planas 1 Savarankiškiems

119

+
+
+
+
 
 
 
 
 
 
 
 

Planas 2 Internetu

199

+
+
+
+
+
+
 
 
 
 
 
 

Planas 3 Internetu +

259

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
 
 

Planas 4 Notaro biure

349

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Turite klausimų? Rašykite ir mes per 1-3 darbo valandas Jums atsakysime:

     

    Jūsų laikas - pats brangiausias, todėl pas mus biure steigiantis elektroniniu būdu užtruksite tik 1 valandą. VšĮ įregistruojama VĮ Registrų centre per 2-4 darbo dienas. Steigiantis elektroniniu būdu Jums tereikės užsisakyti kvalifikuotą elektroninį parašą. Paaiškinsime, kaip tą padaryti.