Migracijos teisės paslaugos

Mūsų paslaugos

Konsultuojame klientus, norinčius gauti leidimą gyventi, dirbti Lietuvos Respublikoje ar gauti nacionalinę vizą (D) visos procedūros metu;

Parengiame dokumentus, reikalingus norint gauti leidimą gyventi, dirbti Lietuvos Respublikoje ar gauti nacionalinę vizą (D).

Leidimai gyventi Lietuvos Respublikoje

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje – tai dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką. Užsienietis turi teisę pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, ją keisti, išvykti iš Lietuvos Respublikos ir į ją grįžti leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu. Leidimas laikinai gyventi išduodamas užsieniečiui, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis. Jis paprastai išduodamas vieneriems ar dvejiems metams, o praėjus terminui – keičiamas.

Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtinantis užsieniečio nuolatinio gyventojo statusą. Leidimas nuolat gyventi įforminamas 5 metams.

Leidimas dirbti Lietuvos Respublikoje

Tai dokumentas, kurio dėka užsieniečiai įgyja teisę dirbti Lietuvoje laikotarpiu, kuris nurodytas leidime (jį reikia įsigyti iki atvykimo į Lietuvą). Leidimas dirbti užsieniečiui išduodamas iki 2 metų. Jame nurodomos pareigos ir įmonė, įstaiga ar organizacija, kurioje bus dirbama. Leidimas dirbti užsieniečiui gali būti išduodamas, jeigu Lietuvoje nėra specialisto, atitinkančio darbdavio keliamus kvalifikacinius ir patirties reikalavimus. Užsieniečiui, ketinančiam dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, išduodamas sprendimas, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius. Tokiam užsieniečiui išduodama ES mėlynoji kortelė (leidimas gyventi mūsų šalyje 3 metams arba trumpiau (jei pagedaujama dirbti ir gyventi Lietuvoje trumpiau).

Nacionalinė viza (D)

Užsienietis, turintis nacionalinę vizą (D), gali atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti šioje vizoje nurodytą laiką. Nacionalinė viza gali būti vienkartinė ir daugkartinė. Nacionalinė viza išduodama ne ilgiau kaip 1 metams. Užsieniečiui, pateikusiam prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, nacionalinė daugkartinė viza išduodama ne ilgiau kaip 5 mėnesiams. Užsienietis, turintis galiojančią nacionalinę vizą, gali ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį keliauti po kitų Šengeno valstybių teritorijas.

Kviečiame plačiau teirautis mūsų profesionalių konsultantų tel.: +370 616 72 420, el.p.: info@steigimai.lt.