Registravimas PVM mokėtoju

Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

PVM yra vartojimo mokestis, kurį sumoka galutinis vartotojas.  Šiuo metu vienas pagrindinių PVM tarifų Lietuvoje yra 21 %. PVM apmokestinama pridėtinė vertė, t.y. skirtumas tarp prekių ir paslaugų parduodamosios ir perkamosios vertės įvairiose prekės ar paslaugos paskirstymo ar gamybos proceso stadijose. Tai yra netiesioginis mokestis, kuris yra įtraukiamas į prekių/paslaugų kainą ar tarifus. Parduodamas prekę ar paslaugą, savininkas gauna iš pinigų mokėtojo prekių/paslaugų kainą ir mokesčio sumą, kurią vėliau sumoka valstybei. PVM objektu taip pat gali būti prekių ir paslaugų įsigijimas Lietuvoje už atlygį iš kitos valstybės ES narės.

Mūsų paslaugos

Parengiame dokumentus, reikalingus registruojantis PVM mokėtoju.

Atstovaujame klientus Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Konsultuojame PVM registravimo klausimais.

Paslaugų kaina nuo 135 Eur.

Savanoriška registracija PVM mokėtoju

Kiekvienas asmuo, kuris vykdo ar ketina vykdyti ūkinę-komercinę veiklą, gali registruotis PVM mokėtoju savanoriškai. Prieš registruojantis PVM mokėtoju, reikėtų įvertinti:

1) ar Jūsų klientai yra fiziniai ar juridiniai asmenys. Jei klientai juridiniai asmenys, jie šį mokestį susigrąžins, ir tai jiems rūpesčių nesukels. Tuo tarpu, jei klientai – fiziniai asmenys, jiems prekės/paslaugos su šiuo mokesčiu bus brangesnės, prekių/paslaugų paklausa mažės, o prekių tiekėjo/ paslaugų teikėjo konkurencingumas silpnės, tad tokiu atveju tapti PVM mokėtoju neapsimoka.

2) Ar Jūsų gaminio/paslaugų savikainoje didelę dalį sudaro su pridėtinės vertės mokesčiu perkamos medžiagos ar paslaugos. Jei tai sudaro didelę dalį, tuomet verta tapti šio mokesčio mokėtoju, nes kitu atveju negalėsite susigrąžinti pirktų medžiagų bei paslaugų pridėtinės vertės mokesčio sumos.

Privalomas registravimas PVM mokėtoju Lietuvoje, kai:

1) atlygis už parduotas prekes/paslaugas mūsų šalies teritorijoje per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 € (išskyrus į kitas ES valstybes nares tiekiamas naujas transporto priemones);

2) asmuo (vienas ar kartu su susijusiais asmenimis) kontroliuoja keletą įmonių ir visų jų bendras gautas atlygis per paskutinius 12 mėnesių buvo didesnis nei 45 000 €. Prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda pačiam asmeniui (jeigu jis vykdo ekonominę veiklą) ir visoms jo kontroliuojamoms įmonėms, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvienos iš jų atskirai gautas atlygis yra mažesnis nei 45 000 €;

3) asmuo Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekes (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes), kurių vertė per kalendorinius metus viršija 14 000 €.

Užsienio įmonė privalo registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje, kai:

1) Lietuvoje tiekia prekes arba teikia paslaugas, t.y. nuo pat jos ekonominės veiklos Lietuvoje pradžios;

2) tiekia prekes iš Lietuvos į kitas ES valstybes nares ar už ES ribų;

3) ES valstybės narės PVM mokėtojas Lietuvoje vykdo nuotolinę prekybą ir tiekiamų į Lietuvą prekių vertė per kalendorinius metus viršija 35 000 €;

4) Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekes (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes), kurių vertė per kalendorinius metus viršija 14 000 €.

*Teisės aktai numato nurodytų taisyklių išimtis ir papildomas sąlygas.

Registruojantis PVM mokėtoju, reikalinga pateikti informaciją, dokumentus:

  • duomenis apie buveinės, veiklos vykdymo vietas ir padalinius (adresai, telefono numeriai, elektroninio pašto adresai, interneto svetainių adresai);
  • duomenis apie vykdomą ir numatomą vykdyti veiklą;
  • duomenis apie įmonės įkūrimą/įsigijimo būdą;
  • duomenis apie įmonę kontroliuojančius asmenis bei įmonės kontroliuojamus kitus juridinius asmenis;
  • duomenis apie įmonės tiekėjus, vežėjus, klientus;
  • duomenis apie įmonės turimą nekilnojamąjį turtą ar kitą ilgalaikį turtą, kuris yra (bus) naudojamas būsimo PVM mokėtojo ekonominėje veikloje (turto pavadinimas, jo naudojimo pagrindas).

Kviečiame kreiptis į mūsų patyrusius konsultantus. Kontaktai: tel. +370 616 72420, el.p.: info@steigimai.lt.