Dėl darbo sutarties sudarymo su pačiu savimi, kai UAB akcininkas ir vadovas yra tas pats fizinis asmuo.

Kaip būnant vieninteliu UAB steigėju (akcininku) ir vadovu viename asmenyje sudaryti darbo sutartį su pačiu savimi?

Įstatymai nustato, kad darbo sutartį su vadovu turi sudaryti uždarosios akcinės bendrovės, kaip darbdavio, atstovas. Šiuo atveju darbdavio atstovas yra vienintelis akcininkas, kuris yra atstovas pagal įstatymą.  Iš kitos pusės darbo sutartį turi pasirašyti priimamas į vadovo (direktoriaus) pareigas asmuo – paskirtasis į vadovo pareigas fizinis asmuo. Tačiau dabar tas pats asmuo atstovauja save jau kaip darbuotoją. Taigi tas pats asmuo atstovauja vienai ir kitai šaliai vienu metu, bet atstovavimas abejais atvejais yra pagal įstatymą ir tai įstatymų leidžiama. Taigi atsakymas būtų, kad jokio prieštaravimo dėl darbo sutarties sudarymo „su pačiu savimi“ įstatymams nėra.