Labdaros ir paramos fondo steigimas

Labdaros ir paramos fondas – ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris valdo, naudoja jam perduotą ir savo įgytą turtą bei juo disponuoja ir kurio pagrindiniai veiklos tikslai – tai labdaros ir (ar) paramos, prireikus kitokios pagalbos teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir šio įstatymo nustatyta tvarka mokslo, švietimo, kultūros, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir su naudos sau siekimu nesiejamose srityse. Fondo steigėjų skaičius nėra ribojamas.  Jį gali steigti fiziniai ir/ar juridiniai asmenys. Fondas turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę veiklą, kuri neprieštarauja įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jo tikslams pasiekti.

Norėtumėte sužinoti daugiau? Kviečiame pasikonsultuoti tel. 8 616 72 420, el.p.: info@steigimai.lt.

 

Labdaros ir paramos fondo steigimo kainos:

 

Pavadinimo rezervacija
Dokumentų parengimas
VĮ Registrų centro įkainis
Mūsų buveinės adresas
Antspaudas
Notaro paslaugos

Planas 1 Savarankiškiems

119

+
+
+
+
 
 
 
 
 
 
 
 

Planas 2 Internetu

199

+
+
+
+
+
+
 
 
 
 
 
 

Planas 3 Internetu +

259

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
 
 

Planas 4 Notaro biure

299

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Turite klausimų? Rašykite ir mes per 1-3 darbo valandas Jums atsakysime:

     

    Jūsų laikas - pats brangiausias, todėl pas mus biure steigiantis elektroniniu būdu užtruksite tik 1 valandą. Fondas įregistruojamas VĮ Registrų centre per 2-4 darbo dienas. Steigiantis elektroniniu būdu Jums tereikės užsisakyti kvalifikuotą elektroninį parašą. Paaiškinsime, kaip tą padaryti.