Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) steigimas

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) - įstatymų nustatyta tvarka fizinių ir (arba) Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų ir jų filialų įsteigta įmonė, skirta narių ekonominiams, socialiniams ir kultūriniams poreikiams tenkinti. Jos nariai įneša lėšas kapitalui sudaryti, tarpusavyje pasiskirsto riziką ir naudą pagal narių prekių ir paslaugų apyvartą su šia bendrove ir aktyviai dalyvauja kooperatinės bendrovės valdyme. Tai ribotos civilinės atsakomybės įmonė. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo jos narių turto. Kooperatinė bendrovė pagal savo prievoles atsako tik savo turtu. Kooperatinės bendrovės narys pagal kooperatinės bendrovės prievoles atsako už pajų priklausančiu įmokėti pajiniu įnašu.  Jos steigėjai turi būti ne mažiau kaip 5 asmenys.

Norėtumėte sužinoti daugiau? Kviečiame pasikonsultuoti tel. 8 616 72 420, el.p.: info@steigimai.lt.

Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) steigimo kainos:

Pavadinimo rezervacija
Dokumentų parengimas
VĮ Registrų centro įkainis
Mūsų buveinės adresas
Antspaudas
Notaro paslaugos

Planas 1 Savarankiškiems

250

+
+
+
+
 
 
 
 
 
 
 
 

Planas 2 Notaro biure

559

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Turite klausimų? Rašykite ir mes per 1-3 darbo valandas Jums atsakysime:

    Steigimo dokumentų parengimas užtruks 2-3 darbo dienas. Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)  įregistruojamas VĮ Registrų centre per 1-3 darbo dienas.