Žemės ūkio bendrovės steigimas

Žemės ūkio bendrovė yra gamybinei ir komercinei veiklai įsteigta įmonė, kurioje pajamos per finansinius metus už žemės ūkio produkciją ir suteiktas paslaugas žemės ūkiui sudaro daugiau kaip 50 proc. visų realizavimo pajamų. Jos steigėjai - bent 2 fiziniai asmenys. Maksimalus narių skaičius nėra ribojamas. Tai ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo. Jo turtas atskirtas nuo narių ir pajininkų turto. Bendrovės prievolės vykdomos iš jos turto. Bendrovė neatsako už savo narių ir pajininkų prievoles, nesusijusias su bendrovės veikla.

Norėtumėte sužinoti daugiau? Kviečiame pasikonsultuoti tel. 8 616 72 420, el.p.: info@steigimai.lt.

Žemės ūkio bendrovės steigimo kainos:

Pavadinimo rezervacija
Dokumentų parengimas
VĮ Registrų centro įkainis
Mūsų buveinės adresas
Antspaudas
Notaro paslaugos

Planas 1 Savarankiškiems

250

+
+
+
+
 
 
 
 
 
 
 
 

Planas 2 Notaro biure

449

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Turite klausimų? Rašykite ir mes per 1-3 darbo valandas Jums atsakysime:

     

    Steigimo dokumentų parengimas užtruks 2-3 darbo dienas. Žemės ūkio bendrovė įregistruojama VĮ Registrų centre per 1-3 darbo dienas.