Įmonės likvidavimas

Įmonės likvidavimas – tai juridinio asmens veiklos pasibaigimas, kuomet jo veikla nutrūksta, juridinis asmuo išregistruojamas iš juridinių asmenų registro, o jo teisės ir pareigos niekam kitam nepereina.

Nepriklausomai nuo juridinio asmens teisinės formos (UAB, individuali įmonė, mažoji bendrija, viešoji įstaiga, t.t.) ar jo veiklos pobūdžio, įmonės likvidavimas bei išregistravimas proceso prasme yra panašus.

Juridinis asmuo gali būti likviduojamas dalyviams (akcininkams, dalininkams, savininkui) priėmus sprendimą nutraukti juridinio asmens veiklą. Toks įmonės likvidavimas turi būti priimtas ne mažesne, nei 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalyvių (akcininkų, dalininkų) balsų dauguma.

Priėmus sprendimą dėl juridinio asmens likvidavimo, turi būti paskirtas likvidatorius, tai fizinis asmuo, atliekantis visas įstatymuose numatytas likvidavimo procedūras (ar likvidacinė komisija, jei likvidatoriumi bus ne vienas asmuo). Pažymėtina, kad likvidavimo metu galima sudarinėti tik tokius sandorius, kurie skirti juridinio asmens turtui apskaityti, atsiskaityti su kreditoriais ir dalyviais, baigti vykdyti sandorius ir per kiek įmanoma trumpesnį laiką nutraukti juridinio asmens veiklą.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad sprendimas dėl juridinio asmens likvidavimo negali būti atšauktas, jei bent vienas juridinio asmens dalyvis gavo dalį likviduojamo juridinio asmens turto.

Mūsų kvalifikuoti teisininkai Jums padės. Konsultuojame juridinio asmens likvidavimo klausimais, ruošiame su juridinio asmens likvidavimo procesu susijusius dokumentus:

  • juridinio asmens savininko ar visuotino akcininkų susirinkimo sprendimo dėl juridinio asmens likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo parengimas;
  • sprendimo dėl įmonės veiklos sustabdymo parengimas (jei reikia);
  • pranešimo apie priimtą sprendimą likviduoti juridinį asmenį viešas paskelbimas steigimo dokumentuose nurodytame dienraštyje ir pranešimų juridinio asmens kreditoriams parengimas (jei reikia);
  • pranešimo Juridinių asmenų registrui apie priimtą sprendimą likviduoti įmonę parengimas ir likviduojamo juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas;
  • likviduojamo juridinio asmens archyvo sutvarkymas ir pateikimas archyvui saugoti;
  • likviduojamo juridinio asmens atstovavimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje;
  • likvidavimo akto parengimas;
  • prašymo išregistruoti juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro parengimas ir pateikimas;
  • kitų dokumentų susijusių su juridinio asmens likvidavimu sutvarkymas ir privalmų veiksmų atlikimas.

Įmonės likvidavimas, UAB likvidavimas kainuoja nuo 300 €. Į kainą įskaičiuota: mūsų paslaugos, konsultacijos, dokumentų rengimas,  viešas skelbimas, Juridinių asmenų registro teisinio statuso registravimo bei juridinio asmens išregistravimo mokesčiai, archyvo sutvarkymas ir pridavimas į savivaldybės archyvą. Terminai: 1,5 – 6 mėnesiai. Išsamiau galima teirautis: tel. +370 616 72 420, el.paštu: info@steigimai.lt.